English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW V/15.1.1 Petersburscy Polacy o sobie - materiały biograficzne polskich rodzin, których dotknęły represje sowieckie w latach 30. XX wieku
Found : 416
View:
1. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wspomnienia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Relacja Petrasa Plumpy pisana na podstawie nagrania z 1997 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Relacja Janiny Rutkowskiej pisana na podstawie nagrania z 1992 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Relacja Władysławy Łapiny spisana na podstawie nagrania z 1991 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Relacja Olgi i Edmunda Krzyżów spisana na podstawie rozmowy z 1990 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Relacja Róży Kuczery spisana na podstawie rozmowy z 1992 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Relacja Jana Kozłowskiego spisana na podstawie nagrania z 1990 i 1991 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Relacja Ireny Gałuszka-Biłyk spisana na podstawie nagrania z 1992 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Harcerstwo w gminie Łazy. Lata 1945-56

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Relacja Adama Kędzielskiego spisana na podstawie nagrania z 1991 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Relacja Marty Kujałowicz spisana na podstawie nagrania z 1990 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Relacja Jana Sokołowskiego spisana na podstawie nagrania z 1992 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl