English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0048 Kolekcja Kazimierza Anczarskiego
Found : 13171
View:
1. 

Lista zagadnień pozostawionych "do uzgodnienia" przez Kazimierza Wronkę

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zaświadczenie dr W. Puławskiego o zdrowiu Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1921-01-04, Dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1920, Bilety wojskowe i dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1920, Dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Informacja nt. Departamentu Obrony Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1995-08-14, List nieznanego autora do Kazimierza Wronki

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Notatka ze spotkania z Haliną Kamińską ps. Brzoza

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Fragment notatki/listu na temat Wincentego Pęszyńskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Notatka zawierająca cytaty Jana Ptasińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1934-03-24, Pismo z Rektoratu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do Bolesława Stachonia w sprawie stypendium [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1921-10-26, Świadectwo ukończenia Kursu Przeszkolenia przy Dowództwie Wojsk Litwy Środkowej przez Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1921-09-01, Legitymacja członkowska Kazimierza Downarowicza w Wojskowym Klubie Sportowym w Wilnie na rok 1921

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1921-07-01, Meldunek Dowództwa 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej do Dowództwa Wojsk Litwy Środkowej o możliwości przeniesienia Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl