English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0449 Kolekcja Janiny Bezdziak
Found : 14239
View:
1. 

1935-11-09, Dowód osobisty Janiny Stefanii Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1943-02-18, Zaświadczenie o zamieszkaniu Janiny Trofimuk w Brześciu Litewskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1944-04-15, List przewozowy Wacława Faustmana

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1944-02-27, Zameldowanie policyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1934-01-15, Pismo Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Wilnie do p. Janiny Trofimuk dotyczące zwolnienia ze służby

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1933-07-26, Decyzja Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Wilnie w sprawie przeniesienia p. Janiny Trofimuk w stan nieczynny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1932-01-02, Pismo Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Wilnie do p. Janiny Trofimuk potwierdzające naliczanie wysługi emerytalnej od 21 V 1919

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1931-03-06, Zawiadomienie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej o ocenie kwalifikacyjnej do p. Janiny Trofimuk

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1941-08-28, Zezwolenie dla Janiny Herman na swobodne poruszanie się na terytorium ZSSR

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1965-05-28, Postanowienie Sądu Powiatowego w Grójcu w sprawie Jerzego Teodora Hermana, potwierdzenie danych osobowych - odpis

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1943-11-25, Zaświadczenie Kierownika Wydziału Rejonowego Ochrony Zdrowia wydane dla Haliny Herman, potwierdzenie o pracy na stanowisku pełnomocnika sanitarnego na odcinku MTS

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1937-04-07, Zaświadczenie Szefa Wojskowego Biura Historycznego płk. Bronisława Rakowskiego, informacja o istnieniu nazwiska Jerzego Hermana w spisach mobilizacyjnych z dn. 11 XI 1918 r. - odpis

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl