English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/708.05 Korespondencja Wojciecha Breowicza z Towarzystwem Łączności z Polonią Zagraniczną z lat 1964-65
Found : 767
View:
1. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Brak autora (podpis nieczytelny), brak daty, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Brak autora, brak daty, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Brak autora, brak daty, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1996-12-13, Umowa Charteru Pasażersko-Towarowego nr 2/96, zawarta pomiędzy Polską Akcją Humanitarną a Polonią Airways [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Brak autora (podpis nieczytelny - A. Grzybczyk), 1947-11-14, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Brak autora, 1924-05-01, List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Brak autora, 1924-09-24, List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1933-07-29, List do Wojciecha Breowicza z 1933 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl