English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/708.07 Korespondencja Wojciecha Breowicza porównująca życie w Polsce i Brazylii z lat 1928-37
Found : 1452
View:
1. 

Brak autora, 1937-02-20, List z Polskiej Prawdy z Brazylii

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Brak autora, 1937-03-06, List od Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AO V/1241 Wiadomości Naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

redaktor Gazety Polskiej w Brazylii, 1939-12-09, Potwierdzenie nadania listu z " Gazety Polskiej w Brazylii"

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Paweł Nikodem, 1936-10-05, List z Gazety Polskiej w Brazylii

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Brak autora (list podpisany, ale nieczytelnie), 1934-07-02, List z "Polskiej Prawdy w Brazylii"

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Brak autora (podpis nieczytelny), brak daty, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Brak autora, brak daty, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Brak autora, brak daty, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Brak autora (podpis nieczytelny - A. Grzybczyk), 1947-11-14, List do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Brak autora, 1924-05-01, List z jednej z redakcji do Wojciecha Breowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl