English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/706.13 Korespondencja z redakcjami czasopism. Karty pocztowe
Found : 590
View:
1. 

brak autora, 1907-10-27, Kartka pocztowa redakcji tygodnika "Świat" do Henryka Ebersa [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1907-12-10, Kartka pocztowa Administracji "Czasu" do Henryka Ebersa w sprawie opłat za umieszczanie komunikatów w piśmie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1907-12-21, Kartka pocztowa Administracji "Dziennika Poznańskiego" do Henryka Ebersa w sprawie publikacji artykułu o kuracjuszach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1909-06-07, Kartka pocztowa z podróży do Henryka Ebersa [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Kartka pocztowa z podróży do Jana Kieresa [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, brak daty, Kartka pocztowa świąteczna do Stanisława Bodnara [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1924-04-01, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1924-04-16, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1924-05-01, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1924-05-12, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1924-05-21, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1924-05-28, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1932-12-22, Kartka pocztowa świąteczna do Bodnarów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Madeyscy, 1906-12-22, Kartka pocztowa świąteczna Jana, Kazimierza, Stanisławy Madeyskich do Henryka Ebersa [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1937-03-27, Kartka pocztowa świąteczna Adama, Jana, Stanisławy, Tadeusza do Bronisławy Bodnarowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl