English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0306 Kolekcja Janiny i Jerzego Hermanów
Found : 10267
View:
1. 

1935-11-09, Dowód osobisty Janiny Stefanii Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1965-05-28, Postanowienie Sądu Powiatowego w Grójcu w sprawie Jerzego Teodora Hermana, potwierdzenie danych osobowych - odpis

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1937-04-07, Zaświadczenie Szefa Wojskowego Biura Historycznego płk. Bronisława Rakowskiego, informacja o istnieniu nazwiska Jerzego Hermana w spisach mobilizacyjnych z dn. 11 XI 1918 r. - odpis

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1937-04-07, Zaświadczenie Szefa Wojskowego Biura Historycznego płk. Bronisława Rakowskiego, informacja o istnieniu nazwiska Jerzego Hermana w spisach mobilizacyjnych z dn. 11 XI 1918 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1937-04-07, Pismo Zastępcy Szefa Wojskowego Biura Historycznego por. Jana Godlewskiego do Jerzego Hermana, potwierdzenie odbioru pisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1936-04-16, Wypis z aktu urodzenia Jerzego Teodora Hermana

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1924-07-08, Świadectwo dojrzałości Jerzego Teodora Hermana - odpis

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1943-11-25, Zaświadczenie Kierownika Wydziału Rejonowego Ochrony Zdrowia wydane dla Haliny Herman, potwierdzenie o pracy na stanowisku pełnomocnika sanitarnego na odcinku MTS

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1992-11-24, Legitymacja Związku Sybiraków Haliny Herman - Bąkowskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Herman, Jerzy, 1940-03-05, List Jerzego Hermana do żony Haliny, zawiera pytania o stan zdrowia rodziny oraz prośbę o przesłanie do obozu niezbędnych rzeczy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Herman, Jerzy, 1940-02-10, List Jerzego Hermana do żony Haliny, zawiera opis towarzyszących uczuć podczas rozłąki z żoną oraz prośbę o przysłanie do obozu niezbędnych rzeczy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Herman, Jerzy, [1939]-11-28, List Jerzego Hermana do żony Haliny, zawiera opis towarzyszących uczuć podczas rozłąki z żoną

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Herman, Halina, 1939-09-09, List od żony Haliny do Jerzego Hermana, zawiera słowa otuchy, do listu dołączona została Pieśń Opatrzności Boskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Skrzeszowska, Bronisława, 1965-07-21, Pismo Bronisławy Skrzeszowskiej (Dyrektor Archiwum Akt Nowych)do Haliny Herman, zaświadczenie o pełnieniu przez Halinę Herman funkcji sekretarza Związku Patriotów Polskich w Rejonie Czarskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wasiljew, A., 1945-06-11, Pismo Kierownika Partii Komunistycznej (bolszewickiej) Kazachstanu obł. Semipałatyńskiej A. Wasiljewa do Przewodniczących kołchozów i Dyrektora sowchozu Czanobaj, informacja o realizacji przez Halinę Herman zarządzeń polskich patriotów w kołchozach rejonu czarskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl