English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0704 Kolekcja Karola Koska
Found : 13154
View:
1. 

1944-10-04, Zaświadczenie lekarskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1944-12-18, Karta pocztowa z Rady Głównej Opiekuńczej do Karola Szmidta dot. miejsca pobytu Władysławy Szmidt

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1944-12-19, Karta pocztowa komendanta obozu koncentracyjnego Ravensbrück dot. możliwości kontaktu z Władysławą Szmidt

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1956-03-18, Zaświadczenie [dla Karola Sobieszka o zamieszkaniu na terytorium ZSRR – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1939-11-21, Zaświadczenie o zatrudnieniu w Fabryce Karabinów Państwowych Wytwórni Uzbrojenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bony premiowe Prämienschein z obozu koncentracyjnego Ravensbrück

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zdjęcie legitymacyjne Władysławy Szmidt

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1894], Wizytówka Karola Prus Wiszniewskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1946-11-19, Odpis pisma ks. Stanisława Słonki, byłego Starszego Kapelana Armii Krajowej w Okręgu Śląskim Południe, poświadczającego zamordowanie Karola Staszkiewicza przez gestapo w więzieniu w Mysłowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1932-06-23, Rozporządzenie Departamentu Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie uposażenia emerytalnego Karola Staszkiewicza [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Notatka zawierająca informacje o osobach występujących w korespondencji

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Szmidt, Karol, 1945-04-16, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka warunków pogodowych i higienicznych; refleksje nt. dalszego losu i możliwości bezpośredniego kontaktu z żoną

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Szmidt, Karol, 1945-04-14, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Warunki żywieniowe; refleksje nt. możliwości korespondencji z żoną

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szmidt, Karol, 1945-04-14, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka warunków pogodowych, sanitarno-higienicznych i nowej pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szmidt, Karol, 1945-04-12, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Informacja nt. warunków życia i pracy w nowym miejscu

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl