English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0456 Kolekcja Eugeniusza Kujawy
Found : 1918
View:
1. 

1927, Indeks Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie dla Eugeniusza Kujawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kujawa, Eugeniusz, 1938-05-07, Pismo Eugeniusza Kujawy w sprawie odroczenia egzaminu na stanowisko urzędnika kategorii pierwszej w państwowej służbie weterynaryjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Walter, Leon, 1938-04-27, Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Eugeniusza Kujawy dotyczące egzaminu ustnego na stanowisko urzędnika kategorii pierwszej w państwowej służbie weterynaryjnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Mieczychowski, Eugeniusz, 1980-07-24, Spis Przemyślan poległych w czasie II wojny światowej, znanych Eugeniuszowi Michalewiczowi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kolekcja autorska Heorhi Lichatorovicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/0978 PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Mieczychowski, Eugeniusz, 1991-06-17, List Eugeniusza Michalewicza do Archiwum Wschodniego zwierający informację o historii listu z zesłania w Tomsku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Poślada, Eugeniusz, 1987-11-27, List Eugeniusza Poślady do Mariana Kotowskiego wraz z życiorysem Eugeniusza Kotowskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2001-07-28 - 2001-07-29, Wycinek prasowy pt. „Potrzebne hojne serca. Kujawy i Pomorze pomagają powodzianom”, zwierający informację na temat konwoju Polskiej Akcji Humanitarnej z pomocą dla powodzian oraz numer konta bankowego Polskiej Akcji Humanitarnej, „Gazeta Wyborcza Gazeta w Toruni

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/1302 Zderzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl