English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0291 Kolekcja Kazimierza Kulczyńskiego
Found : 2016
View:
1. 

Kulczyński, Kazimierz, Tekst grypsu z informacją o miejscu powstania

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kulczyński, Kazimierz, 1945-01-15, Gryps Kazimierza Michała Kulczyńskiego, więźnia łagru nr 41 w Ostaszkowie obłast Riazań

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Lista zagadnień pozostawionych "do uzgodnienia" przez Kazimierza Wronkę

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zaświadczenie dr W. Puławskiego o zdrowiu Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1921-01-04, Dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1920, Bilety wojskowe i dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1920, Dokument podróży Kazimierza Downarowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Informacja nt. Departamentu Obrony Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1995-08-14, List nieznanego autora do Kazimierza Wronki

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Notatka ze spotkania z Haliną Kamińską ps. Brzoza

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Fragment notatki/listu na temat Wincentego Pęszyńskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Notatka zawierająca cytaty Jana Ptasińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl