English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0236 Kolekcja Tadeusza Kunachowicza
Found : 2102
View:
1. 

1955-02-09, Odpis z protokołu nr 60 zaświadczający uzyskanie przez Tadeusza Kunachowicza kwalifikacji do wykonywania zawodu maszynisty

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1953-02-09, Odpis z protokołu nr 230 zaświadczający uzyskanie przez Tadeusza Kunachowicza kwalifikacji do wykonywania zawodu ślusarza

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1955-07-26, Charakterystyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1949, Legitymacja Kombinatu Workuckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kunachowicz, Tadeusz, List do rodziny opisujący pracę Tadeusza Kunachowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kunachowicz, Tadeusz, List do rodziny zawierający informacje o życiu Tadeusza Kunachowicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1948-12, Grypsy pisane z więzienia w Brześciu

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1948-09-17, Odpis z przesłuchania

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1953-08-16, List do rodziny z informacjami o podjęciu nowej pracy w charakterze maszynisty w kopalni

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1949-11-06, List do rodziny dotyczący życia w obozie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1949-06, List Tadeusza Kunachowicza do rodziny opisujący jego pracę na zesłaniu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1949-02-07, List Tadeusza Kunachowicza do rodziny z informacjami o stanie jego zdrowia i najpilniejszych potrzebach

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kunachowicz, Tadeusz, 1949, List do rodziny opisujący codzienność w obozie i zasady obowiązujące zesłańców

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl