English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/666.02 Dokumenty dotyczące przebiegu nauki Witolda Lis-Olszewskiego. Książeczka legitymacyjna, odpis z dyplomu
Found : 1053
View:
1. 

brak autora, 1925-09-09, Książeczka legitymacyjna [wydana przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1923-10-30, Książeczka legitymacyjna [wydana przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1906-07-03, Odpis dyplomu z Politechniki Federalnej w Zurychu dla Gutawa Chobota [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1906-08-13, Odpis świadectwa z Politechniki Federalnej w Zurychu dla Gustawa Chobota [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1901-07-05, Odpis świadectwa dojrzałości Gustawa Chobota wydane przez Szkołę Rzemieślniczą w Bielsku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1928-08-27, Absolutorium [świadectwo przebiegu studiów Henryki Machnickiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AO V/1051 Serwis Informacyjny Społecznego Komitetu Nauki

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AO V/1243 Wokół Nauki

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1940, Legitymacja szkolna [Henryki Lis-Olszewskiej na rok szkolny 1940/41 wydana przez Szkołę Handlową – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1924-06-05, Świadectwo dojrzałości [wydane przez Prywatne Gimnazjum Realne w Borysławiu dla Henryki Machnickiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1935-10-16, Książka legitymacyjna [Jacka Łopuszańskiego wydana przez Rektora Politechniki Lwowskiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1933-01-26, Odpis z odpisu metryki ślubu [Witolda Lis-Olszewskiego z Heleną Giełdanowską – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1933-01-26, Odpis z odpisu metryk urodzenia i chrztu [Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1906-03-24, Świadectwo ukończenia studiów na Politechnice Federalnej w Zurychu przez Gutawa Chobota [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl