English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/666.03 Działalność zawodowa Witolda Lis-Olszewskiego. Dowód pracy
Found : 1025
View:
1. 

brak autora, 1942-08-01, Dowód pracy [wystawiony przez Sąd Okręgowy w Radomiu dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1912-10-14, Świadectwo uzdolnienia [do pracy na stanowisku kierownika ruchu kopalń oleju skalnego wydane dla Gustawa Chobota – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1930-07-02, Dowód osobisty [Witolda Lis-Olszewskiego wydany przez Magistrat Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1913-11-27, Oświadczenie [o wykonaniu analizy gazów i powietrza przez Gustawa Chobota wydane przez Zakład doświadczalny dla przemysłu ropy i gazu ziemnego im. Maryana Wieleżyńskiego w Borysławiu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1907-03-08, Zaświadczenie [z banku Reichsbank Steffens & Nölle dla Gutawa Chobota – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1942-05-19, Karta rejestracyjna [roweru wydana przez Zarząd Miejski w Radomiu dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1933-01-26, Odpis z odpisu metryki ślubu [Witolda Lis-Olszewskiego z Heleną Giełdanowską – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1933-01-26, Odpis z odpisu metryk urodzenia i chrztu [Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1938-08-01, Legitymacja członkowska [wydana przez Stowarzyszenie Urzędników Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1936-08-17, Paszport [wydany przez Dyrekcję Policji w Katowicach dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1934-01-01, Legitymacja członka popierającego [Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Stryju, należąca do Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1925-04-29, Paszport [wydany przez Dyrekcję Policji we Lwowie dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1906-02-07, Świadectwo chrztu [Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1893-09-12, Metryka chrztu [Gustawa Chobota - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl