English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/666.05 Korespondencja Witolda Lis-Olszewskiego z teściową
Found : 908
View:
1. 

brak autora, 1940-12-01, List teściowej do Witolda Lis-Olszewskiego z życzeniami na Boże Narodzenie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Machnicka, Henryka, 1927-06-20, List do Witolda Lis-Olszewskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Machnicka, Henryka, 1927-07-07, List do Witolda Lis-Olszewskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1943-04-05, Pocztówka do Krystyny Trebertowej dotycząca spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1943-04-01, Pocztówka do Zofii Szczepanowskiej dotycząca spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1943-02-15, List do rodziny dotyczący spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1937-02-23, List z redakcji "Weekly Illustrated" z odmową publikacji przesłanych materiałów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, [...]-03-24, Pocztówka do […] Dubanowicz dotycząca spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1942-05-19, Karta rejestracyjna [roweru wydana przez Zarząd Miejski w Radomiu dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Lis-Olszewski, Witold, 1929-09-25, List miłosny do Henryki Machnickiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Lis-Olszewski, Witold, 1929-09-04, List do Henryki Machnickiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Lis-Olszewski, Witold, 1927-07-18, List miłosny do Henryki Machnickiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Lis-Olszewski, Witold, 1927-07-02, List miłosny do Henryki Machnickiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Lis-Olszewski, Witold, 1927-03-29, List miłosny do Henryki Machnickiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl