English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/666.07 Dokumenty dotyczące przebiegu nauki Henryki Lis-Olszewskiej z d. Machnickiej. Legitymacja szkolna, świadectwo dojrzałości, świadectwo przebiegu studiów
Found : 805
View:
1. 

brak autora, 1924-06-05, Świadectwo dojrzałości [wydane przez Prywatne Gimnazjum Realne w Borysławiu dla Henryki Machnickiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1940, Legitymacja szkolna [Henryki Lis-Olszewskiej na rok szkolny 1940/41 wydana przez Szkołę Handlową – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1928-08-27, Absolutorium [świadectwo przebiegu studiów Henryki Machnickiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1901-07-05, Świadectwo dojrzałości Gustawa Chobota wydane przez Szkołę Rzemieślniczą w Bielsku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1943-03-15, Legitymacja pracownicza Henryki Lis-Olszewskiej wydana przez Spółdzielnię Spożywców "Ogniwo" w Otwocku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1906-03-24, Świadectwo ukończenia studiów na Politechnice Federalnej w Zurychu przez Gutawa Chobota [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1940-05-28, Zaświadczenie [wydane przez Szefa Dystryktu Radomskiego dla Henryki Lis-Olszewskiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1940-02-13, Przepustka [wydana przez Zarząd Miejski w Radomiu dla Henryki Lis-Olszewskiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1936-07-28, Paszport [wydany przez Starostę Powiatowego Stryjskiego dla Henryki Lis-Olszewskiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1932-11-08, Dowód osobisty [wydany przez Magistrat Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa dla Henryki Olszewskiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1924-10-31, Dowód osobisty [wydany przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie dla Henryki Machnickiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1901-07-05, Odpis świadectwa dojrzałości Gustawa Chobota wydane przez Szkołę Rzemieślniczą w Bielsku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AO V/1051 Serwis Informacyjny Społecznego Komitetu Nauki

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/1243 Wokół Nauki

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl