English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/666.12 Działalność zawodowa Gustawa Chobota. Zaświadczenie z banku, świadectwo zdolności do pracy
Found : 815
View:
1. 

brak autora, 1912-10-14, Świadectwo uzdolnienia [do pracy na stanowisku kierownika ruchu kopalń oleju skalnego wydane dla Gustawa Chobota – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1907-03-08, Zaświadczenie [z banku Reichsbank Steffens & Nölle dla Gutawa Chobota – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1913-11-27, Oświadczenie [o wykonaniu analizy gazów i powietrza przez Gustawa Chobota wydane przez Zakład doświadczalny dla przemysłu ropy i gazu ziemnego im. Maryana Wieleżyńskiego w Borysławiu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1902-08-31, Świadectwo Witkowickiego Związku Zawodowego Bergbau & Eisenhütten wydane dla Gustawa Chobota [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1901-07-05, Świadectwo dojrzałości Gustawa Chobota wydane przez Szkołę Rzemieślniczą w Bielsku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1901-07-04, Świadectwo szkolne Gustawa Chobota wydane przez Szkołę Rzemieślniczą w Bielsku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1898-07-15, Świadectwo szkolne Gustawa Chobota wydane przez Gimnazjum Miejskie w Cieszynie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1905-10-30, Zaświadczenie z Politechniki Federalnej w Zurychu dla Gustawa Chobota [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1902-08-18, Zaświadczenie Dyrekcji Politechniki Federalnej w Zurychu dla Gustawa Chobota [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1893-09-12, Metryka chrztu [Gustawa Chobota - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1906-03-24, Świadectwo ukończenia studiów na Politechnice Federalnej w Zurychu przez Gutawa Chobota [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1942-08-01, Dowód pracy [wystawiony przez Sąd Okręgowy w Radomiu dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AO V/1185 Nowa Gazeta Mazowiecka. Studia i materiały

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl