English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/666.14 Korespondencja Heleny Chobot z Zofią Szyszkorz
Found : 585
View:
1. 

Szyszkorz, Zofia, 1943-12-27, List do Heleny Chobot dotyczący spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1943-07-02, Karta ubezpieczeniowa rencisty wydana przez ZUS w Krakowie dla Heleny Chobot [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1942-03-14, Kennkarta [Heleny Chobot wydana przez Starostę Miasta Krakowa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1939-07-08, Dowód osobisty [Heleny Chobot wydany przez Zarząd Miejski w Borysławiu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1921-10-25, Legitymacja osobista [Heleny Chobot wydana przez Urząd Gminy Tustanowice – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1916, Paszport Heleny Chobot wydany przez Starostwo Powiatowe w Drohobyczu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1943-04-20, Pocztówka do Marii Chobot z obietnicą odwiedzin [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1940-12-01, List teściowej do Witolda Lis-Olszewskiego z życzeniami na Boże Narodzenie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Chobot, Maria, 1943, Kalendarzyk z zapiskami Marii Chobot [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Chobot, Maria, 1942, Notatnik z zapiskami Marii Chobot [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1938-08-13, Poświadczenie [o nie notowaniu w rejestrach karnych wydane przez Zarząd Miejski w Borysławiu dla Marii Chobot – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl