English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/666.20 Druki ulotne. Zaproszenie, papiery wartościowe – obligacje, formularz zgłoszeniowy
Found : 1563
View:
1. 

brak autora, brak daty, Formularz zgłoszeniowy na członka Klubu Literackiego "Odrodzenia" [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1938-04-11, Obligacja 3% premiowej pożyczki inwestycyjnej wartości imiennej 100 złotych w złocie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1935, Obligacja o wartości 5 dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1935 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1933-06-04, Zaproszenie na zabawę taneczną Komitetu Obchodu 25-lecia Państwowego Gimnazjum II w Stryju [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kolekcja autorska Heorhi Lichatorovicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/0978 PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AO V/1302 Zderzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.24 Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.01 Materiał dotyczący organizacji „Krzyż i Miecz”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl