English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0477 Kolekcja Anny i Kazimierza Sosnowskich
Found : 2465
View:
1. 

Michałowska, Jolanta, brak daty, Informacja o Kazimierzu Sosnowskim. Niewola sowiecka. Pobyt w obozie jenieckim w Starobielsku. Deportacja w dn. 13 IV 1940 r. rodziny Michałowskich z Pińska do płn. Kazachstanu

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sosnowski, Kazimierz, 1940-03-09, Kartka pocztowa od Kazimierza Sosnowskiego do żony Anny wraz z przepisanym tekstem oryginału

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sosnowska, Anna, 1941-02-29, Kartka pocztowa od Anny Sosnowskiej do Jolanty Michałowskiej przebywającej na zesłaniu w Akmolińskiej obł.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.24 Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.01 Materiał dotyczący organizacji „Krzyż i Miecz”

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.14 Kartoteka – czasopisma i periodyki Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.12 Kartoteka - kolportaż

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.22 Materiały dotyczące organizacji „Zachód”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl