English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/665.06 Korespondencja Karola Szmidta ze Zbigniewem Celińskim
Found : 535
View:
1. 

Celiński, Zbigniew, 1944-12-12, Karta pocztowa od Zbigniewa Celińskiego do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1944-12-18, Karta pocztowa z Rady Głównej Opiekuńczej do Karola Szmidta dot. miejsca pobytu Władysławy Szmidt

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1944-10-04, Zaświadczenie lekarskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1944-12-19, Karta pocztowa komendanta obozu koncentracyjnego Ravensbrück dot. możliwości kontaktu z Władysławą Szmidt

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szmidt, Karol, 1945-04-16, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka warunków pogodowych i higienicznych; refleksje nt. dalszego losu i możliwości bezpośredniego kontaktu z żoną

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szmidt, Karol, 1945-04-14, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Warunki żywieniowe; refleksje nt. możliwości korespondencji z żoną

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szmidt, Karol, 1945-04-14, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka warunków pogodowych, sanitarno-higienicznych i nowej pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Szmidt, Karol, 1945-04-12, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Informacja nt. warunków życia i pracy w nowym miejscu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Szmidt, Karol, 1945-04-11, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Informacja nt. nowego miejsca pobytu i warunków życia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Szmidt, Karol, 1945-04-10, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. miejsca docelowego podróży i dalszego losu

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Szmidt, Karol, 1945-04-10, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Informacja o zmianie miejsca pobytu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Szmidt, Karol, 1945-04-09, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. korespondencji z żoną i możliwości bezpośredniego kontaktu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Szmidt, Karol, 1945-04-08, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. dalszego losu swojego i sytuacji żony

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szmidt, Karol, 1945-04-08, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. ewentualności zmiany miejsca pobytu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szmidt, Karol, 1945-04-08, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Uwagi nt. możliwości zmiany miejsca pobytu i dalszej korespondencji

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl