English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/665.11 Korespondencja Władysławy Szmidt z mężem, Karolem Szmidtem wysyłana z obozu w Ravensbrück i Rostock-Schwarzenforst
Found : 240
View:
1. 

Szmidt, Władysława, 1945-03-30, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Refleksje nt. kontaktu korespondencyjnego z mężem, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-22, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Refleksje nt. potrzeb w zawiązku z obecną sytuacją

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-22, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Refleksje nt. ewentualności zmiany miejsca pobytu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-22, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Warunki żywieniowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-22, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Refleksje nt. sytuacji męża, charakterystyka własnej sytuacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-04, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Refleksje nt. pogody, pracy, stanu zdrowia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-04, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Wrażenia po otrzymaniu listu

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-02, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Refleksje nt. sytuacji rodziny, życzenia świąteczne dla znajomych w obozie męża

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-02, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Charakterystyka dnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-01, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Problemy zdrowotne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-01, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Charakterystyka ostatnich wydarzeń

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-01, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Charakterystyka zajęć dorywczych

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-01, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Charakterystyka ostatnich wydarzeń

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szmidt, Władysława, 1945-04-01, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Refleksje nt. świąt, warunki żywieniowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szmidt, Władysława, 1945-03-30, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Życzenia świąteczne, refleksje nt. świąt

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl