English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0112 Kolekcja Stefana Tarasiuk-Tarasiewicza
Found : 969
View:
1. 

1937-10-05, 2 koperty adresowane do Stefana Tarasiuka-Tarasiewicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1940, Kartka pocztowa od Stefana Tarasiuka-Tarasiewicza z zesłania

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kartka z danymi: dr medycyny Stefan Tarasiewicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1930, Świadectwo egzaminu na stanowisko administracyjnych urzędników lekarskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1928-01-26, Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie do Stefana Tarasiuka: zwolnienie z obowiązków Starszego Asystenta

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1930-10-29, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do dr Stefana Tarasiuka-Tarasiewicza: mianowanie na lekarza powiatowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1927-09-21, Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: nominacja na Starszego Asystenta

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1938, Prezes Rady Ministrów: prezydent Rzeczypospolitej nadaje Złoty Krzyż Zasługi

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1932-11-09, Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi na polu opieki społecznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1924-07-12, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: zaświadczenie o uprawnieniach do wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.02 Materiały autorstwa Stefana Szwedowskiego i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1992-08-26, List Zofii Białobrzyckiej do Archiwum Wschodniego: życiorys Stefana Domaradzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl