English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0601 Kolekcja Stanisława Tkaczyka
Found : 7085
View:
1. 

Zdjęcie Stanisława Tkaczyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Słownik uzbeckiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wiersze

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wykaz odznaczeń zdobytych podczas wojny 1939 - 1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

2005-01, Angielski dokument z poprawkami AK

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1949-06-28, Brytyjskie Zwolnienie z Polskiego Korpusu

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1949-04-20, Zaświadczenie o członkostwie w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1947-03-29, Zaświadczenie ukończenia kursu Doradców Zawodowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[1946-09-14], Upoważnienie do noszenia Znaku Łączności

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1946-06-01, Upoważnienie do noszenia Gwiazdy za wojnę 1939 - 1945, Gwiazdy Italii

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1943-02-16, Zaświadczenie ukończenia oficerskiego kursu przeciwgazowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1943-01-24, Świadectwo ukończenia kursu kierowców

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1942-08-08, Potwierdzenie wpłaty na opiekę nad rodzinami wojskowymi

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1942-03-03, Dziennik oraz zapiski zoogeograficzne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1947-04-18, Zaświadczenie o ukończeniu służby w Polskich Siłach Zbrojnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl