English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0650 Kolekcja Marii Witkowskiej
Found : 2111
View:
1. 

1938-02-20, Zbiór wierszy z lat 1939-46

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AO V/1097 Wspólny Dom

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Życiorys Haliny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1946-09-26, Kwestionariusz meldunkowy dla Haliny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1942-10-20, Fotografia [Marii Babiak] z 20 X 1942 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1990-10-10, Pismo Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie do Marii Meryng w sprawie ustalenia wysokości uposażenia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Witowska, Janina, 1988-12-09, List Janiny Witkowskiej do Mariana Kotowskiego nt. rodziny Majchrzyków [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Fragment rosyjskiej gazety z napisaną informacją w języku rosyjskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Fragment rosyjskiej gazety z naklejonym polskim adresem

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pokwitowania wysłanych telegramów na terenie ZSRR

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1941-08-28, Zezwolenie dla Janiny Herman na swobodne poruszanie się na terytorium ZSSR

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl