English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/636.03 Oświadczenia Kazimierza Wronki - świadka, dot. działań zaliczanych do uprawnień kombatanckich
Found : 588
View:
1. 

Wronka, Kazimierz, 1995-07-19, Oświadczenie świadka Kazimierza Wronki w sprawie Mariana Bilińskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wronka, Kazimierz, 1994-05, Oświadczenie świadka Kazimierza Wronki w sprawie Jana Jerzego Bojarskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1994-06-11, Brudnopis kwestionariusza osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień kombatanckich, skierowany do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Racocki, Paweł, 1991-11-16, Oświadczenie świadka Pawła Racockiego w sprawie Kazimierza Wronki

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pikus, Wacław, 1991-10-09, Oświadczenie świadka Wacława Pikusa w sprawie Kazimierza Wronki

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1995-07-18, Zaświadczenie o uprawnieniu do korzystania z ulg i świadczeń kombatanckich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kolekcja autorska Heorhi Lichatorovicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AO V/0978 PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Relacja ze spotkania w Warszawie Kazimierza Wronki, Jana Ptasińskiego i Jana Bojarskiego z dnia 21.08.1995

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1992-05, Uzgodnienia z spotkania w dniu 24.05.1992 Kazimierza Wronki z Karolem Bilińskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl