English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
K1 Powiat brzeski w latach 1939-1945
Found : 469
View:
1. 

K2 Powiat Brzeski w latach 1945-1947

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1930, testowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

K5 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: dokumenty różne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

K4 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej: dokumentacja prowadzenia prac przez Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

K3 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, brak daty, Wykaz Żydów, którzy prowadzili zawody przed wojną a utracili życie w latach 1939-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Platner, Szymon, brak daty, Zeznanie Szymona Platnera o sytuacji brzeskich Żydów w czasie wojny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, brak daty, Żydzi, którzy mieli sklepy i inne interesy handlowe i przemysłowe w Brzesku

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, II poł. 20 w., Ważniejsze wydarzenia na terenie powiatu Brzeskiego w okresie okupacji hitlerowskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bernacki, Karol, II poł. 20 w., Spis polskich nauczycieli prześladowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Bernacki, Karol, II poł. 20 w., Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bernacki, Karol, II poł. 20 w., Uzupełniony spis polskich nauczycieli prześladowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Bernacki, Karol, II poł. 20 w., Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego – II wersja

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1974-04-26, Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jamna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Golik, 1974-06-23, Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zaborów

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl