English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
K2 Powiat Brzeski w latach 1945-1947
Found : 434
View:
1. 

K1 Powiat brzeski w latach 1939-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

K5 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: dokumenty różne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

K4 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej: dokumentacja prowadzenia prac przez Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

K3 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bernacki, Karol, 1970, Spis pracowników MO, SB i członków ORMO w latach 1945-1947 na terenie powiatu brzeskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, II poł. 20 w., Brzesko – ulica Czarnowiejska cmentarz wojskowy połać poł.-wsch.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, II poł. 20 w., Wykaz zmarłych i pomordowanych w związku przyczynowym walki o Socjalizm i walki o utrwalenie Władzy Ludowej w latach 1945-1947 na Ziemi Brzeskiej, woj. Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, II poł. 20 w., Lista osób, wraz z pełnionymi funkcjami, w czasie organizowania się Władzy Ludowej po II Wojnie światowej, w latach 1945-1948

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1930, testowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Platner, Szymon, brak daty, Zeznanie Szymona Platnera o sytuacji brzeskich Żydów w czasie wojny

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Żydzi, którzy mieli sklepy i inne interesy handlowe i przemysłowe w Brzesku

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Wykaz Żydów, którzy prowadzili zawody przed wojną a utracili życie w latach 1939-1945

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1974-04-26, Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jamna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Golik, 1974-06-23, Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zaborów

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, II poł. 20 w., Profesorowie i abiturienci uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl