English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
K3 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)
Found : 383
View:
1. 

K4 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej: dokumentacja prowadzenia prac przez Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

K5 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: dokumenty różne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1940-01-01 --- 1940-12-31, Zdjęcie prof. Władysława Glodta

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nowosielski, Władysław, 1970-01-11, List Władysława Nowosielskiego do Karola Bernackiego z 11.01.1970r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Bernacki, Karol, 1970-03-18, Opracowany przez Karola Bernackiego biogram Władysława Nowosielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, I poł. 20 w., Zdjęcie prof. Witolda Zajączkowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, I poł. 20 w., Zdjęcie prof. Franciszka Wawryki

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, I poł. 20 w., Zdjęcie prof. Bronisława Gądka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, II poł. 20 w., „Tajne nauczanie lata 1939-1945 na terenie powiatu Brzesko”

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bernacki, Karol, II poł. 20 w., Skoroszyt organizujący teczkę o nazwie “Tajne nauczanie… - własność niepozbywalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Bernacki, Karol, 1980-12-01, List Karola Bernackiego do Augustyny Mirochny (?)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Barnaś, Jadwiga, II poł. 20 w., Kącik wspomnień - Jadwigi Barnaś, dotyczący tajnego nauczania

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Królikiewicz, Jan, 1970-03-18, Wspomnienia Jana Królikiewicza z Wojnicza

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wawryka, Janiny, 1970-02-28, Wspomnienie Janiny Wawryki o jej mężu Władysławie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szymański, Józef, II poł. 20 w., Dr Józef Szymański - tajne nauczanie w Wojniczu 1941-1944

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl