English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
K4 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej: dokumentacja prowadzenia prac przez Karola Bernackiego
Found : 305
View:
1. 

K3 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bernacki, Karol, 1980-12-01, List Karola Bernackiego do Augustyny Mirochny (?)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bernacki, Karol, 1976-08-28, Odręczne notatki Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, II poł. 20 w., Około 6000 Polaków… - notatka o całkowitych sumach wojennych strat osobowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, II poł. 20 w., Ankieta przesłana do uczestników walk z okupantem hitlerowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1975-11-04, Przemówienie z Plenarnego Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD, dn. 4.11.9175r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1973, Instrukcja wypełniania „Ankiety archiwalnej dotyczącej relacji, wspomnień, not historycznych i pamiętników”

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1975-11-04, Uchwała plenarnego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Tarnowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bernacki, Karol, 1971-01, Notatki z planów pracy Komisji Historycznej ZBoWiD

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1968, Wykaz filmów do imprezy „Film dokumentem walki i męczeństwa”

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, II poł. 20 w., Pyta Pan Prezes… - notatka odręczna pytania prezesa Adama Dzierwy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Madej, J., 1973-05-15, List J. Madeja/Majdysia do Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1974-10-04, List z Bochni od pracownicy Muzeum do Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Książek, Julian, 1957-12-22, List Juliana Książka do K. Bernackiego w sp. nadania odznaczenia Julianowi przez ZBoWiD

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1959-08-07, List (prawdopodobnie do K. Bernackiego) od nieznanego nadawcy z Krakowa (8.08.1959 r.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl