English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
K5 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: dokumenty różne
Found : 401
View:
1. 

K3 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

K4 Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej: dokumentacja prowadzenia prac przez Karola Bernackiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Biel, Jan, 1938-05-09, List wójta gminy w Okocimiu do sołtysa gromady Jadowniki w sprawie obchodów rocznicy śmierci Marszałka Piłsudzkiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1940-01-01 --- 1940-12-31, Zdjęcie prof. Władysława Glodta

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, I poł. 20 w., Zdjęcie prof. Witolda Zajączkowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, I poł. 20 w., Zdjęcie prof. Franciszka Wawryki

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, I poł. 20 w., Zdjęcie prof. Bronisława Gądka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Bernacki, Karol, 1977-12-08, Ziemia Brzeska – spis rzeczy oraz odręcznie sporządzona notatka o zdaniu wypożyczonych materiałów ze ZBoWiD w Tarnowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1971, Notatka wskazująca kolejność prac Komisji Historycznej podczas wypełniania arkusza ewidencyjnego wsi

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bernacki, Karol, 1980-12-01, List Karola Bernackiego do Augustyny Mirochny (?)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, II poł. 20 w., „Tajne nauczanie lata 1939-1945 na terenie powiatu Brzesko”

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bernacki, Karol, II poł. 20 w., Skoroszyt organizujący teczkę o nazwie “Tajne nauczanie… - własność niepozbywalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Barnaś, Jadwiga, II poł. 20 w., Kącik wspomnień - Jadwigi Barnaś, dotyczący tajnego nauczania

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Nowosielski, Władysław, 1970-01-11, List Władysława Nowosielskiego do Karola Bernackiego z 11.01.1970r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bernacki, Karol, 1970-03-18, Opracowany przez Karola Bernackiego biogram Władysława Nowosielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl