English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW V/06.02 Materiały autorstwa Stefana Szwedowskiego i inne
Found : 777
View:
1. 

Szwedowski, Stefan, 1958-02-28, Pismo Stefana Szwedowskiego do Polskiej Akademii Nauk dotyczące działalności Związku Syndykalistów Polskich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Szwedowski, Stefan, 1958-02-28, Uwagi i uzupełnienia w stosunku do wstępnego opracowania o „Związku Syndykalistów Polskich” w „Informatorze o Polskich Organizacjach Podziemnych w 1939 – 1945”

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Szwedowski, Stefan, brak daty, Relacja o działalności Związku Syndykalistów Polskich w okresie wojny

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Szwedowski, Stefan, brak daty, Relacja o działalności Związku Syndykalistów Polskich od początku okupacji do zajęcia przez Niemców Paryża /od października 1939 r. do lipca 1940 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szwedowski, Stefan, 1958-05-01, Relacja na relację Zygmunta Ziółka dla Instytutu Historii PAN

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szwedowski, Stefan, 1958-07-20, Relacja do relacji płka Antoniego Sanojcy [z wykazem większych akcji przeprowadzonych przez Oddziały Szturmowe „Zew” ZSP – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.09 Materiały dotyczące zespołów wykonawczych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich: rozkazy, wykazy i inne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.31 Materiały nt. Oddziałów Bojowych Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Szwedowski, Stefan, 1987-07-10, Dodatkowe informacje Barbary Fazan [nt. Zbigniewa Foltańskiego. Nota biograficzna opracowana przez Stefana Szwedowskiego wraz z uwagami Mariana Kotowskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.22 Materiały dotyczące organizacji „Zachód”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.25 Podokręg nr 2 Legionowo. Materiały Bronisława Majchrzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl