English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP
Found : 993
View:
1. 

brak autora, brak daty, Odręczne notatki zawierające informacje nt. powstawania Zespołów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, brak daty, Odręczne notatki zawierające informacje nt. Oddziałów Sabotażowo-Dywersyjnych Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Szelegejd, Janina, 1977-03-22, Relacja [dotycząca działalności konspiracyjnej Juliana Matlińskiego ps. „Sokół”, członka Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, brak daty, Notatka dotycząca oddziałów bojowych Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1976-12-15, Notatka z rozmowy przeprowadzonej z Jerzym Lachowiczem, członkiem Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich w dniu 15 grudnia 1976 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kotowski, Marian, 1973-07-23, Relacja Mariana Kotowskiego ps. „Marian”, dotycząca powstania Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – rozmowa protokołowana z dnia 23 lipca 1973 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kotowski, Marian, 1982-11-20, Zarys działalności Władysława Kalinowskiego ps. „Włodek” w Oddziałach Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dekert, Zdzisław, 1974-01-21, Relacja druga Zdzisława Dekerta o działalności w Oddziałach Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – spisana przez Mariana Kotowskiego w dniu 21 stycznia 1974 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dekert, Zdzisław, 1973-11-17, Relacja Zdzisława Dekerta o działalności w konspiracyjnych Oddziałach Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich – spisana w dniu 17 listopada 1973 r. przez Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kotowski, Marian, 1972-03-30, Relacja w sprawie działalności konspiracyjnej Tadeusza Pietrzyka ps. „Konrad”, dowódcy Oddziałów Sabotażowo-Dywersyjnych Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kotowski, Marian, 1978-08-12, Relacja [dotycząca akcji Oddziałów Szturmowych „Zew” ZSP na samochód pocztowy Wehrmachtu wraz z odręcznymi notatkami – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kotowski, Jerzy, brak daty, Ankieta zawierająca relację dotycząca działalności w Oddziałach Szturmowych „Zew” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, brak daty, Relacja nieznanego autora dotycząca działalności drużyn i plutonu Związku Syndykalistów Polskich [nazwa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Woźniak, Tadeusz, 1977-11 - 1978-03, Relacja Tadeusza Woźniaka, pseudonimy: „Lech”, „Doniec” o działalności konspiracyjnej w organizacji Związek Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wierzyński, Stanisław, 1972-04-27, Relacja [Stanisława Wierzyńskiego dotycząca działalności w niektórych agendach organizacji konspiracyjnej Związek Syndykalistów Polskich – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl