English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.02 Wywiady prasowe z Janiną Ochojską oraz wypowiedzi prasowe Janiny Ochojskiej m.in. na temat działalności humanitarnej i wolontariatu
Found : 6296
View:
1. 

brak autora, 2001-12-10, Wypowiedź Janiny Ochojskiej na temat wolontariatu na stronie [1], „Gazeta Wyborcza”, nr 288 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1993-12-06, Wycinek prasowy pt. „Janina Ochojska Kobietą Europy”, zawierający wywiad z Janiną Ochojską, „Express Wieczorny”, nr 236 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

49. Tekst [Janiny Ochojskiej] [pt.„Do «Głosu Nauczycielskiego»”], poruszający problematykę działalności organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2001-06-28, Wywiad prasowy z Janiną Ochojską pt. „Darmowi, nielegalni”, poruszający problematykę związaną z wolontariatem, „Gazeta Wyborcza”, nr 149 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1996-12-15, Tekst prasowy Janiny Ochojskiej pt. „Nie tylko bariery”, poruszający kwestię niepełnosprawności, „Tygodnik Powszechny”, nr 50

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2001-12-17, Wycinek prasowy pt. „Dlaczego pomagasz innym?”, zawierający wypowiedź Janiny Ochojskiej dotyczącą swej działalności, „Pani Domu”, nr 52 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, brak daty, Wywiad prasowy z Janiną Ochojską pt. „Nie żal mi gwiazd. Rozmowa z Janiną Ochojską szefową Polskiej Akcji Humanitarnej”, dotyczący działalności humanitarnej Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Synowska, Izabela, 2001-10, Wywiad prasowy pt. „Przeraża mnie bezsilność. Z Janiną Ochojską, prezesem i założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej, rozmawia Izabela Synowska”, zawierający informacje na temat działalności Janiny Ochojskiej i Polskiej Akcji Humanitarnej, „Home & Market”, nr 10

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Mróz, Mariusz, 2001, Wywiad prasowy Mariusza Mroza pt. „Nie robię nic nadzwyczajnego. Rozmowa z Janiną Ochojską”, zawierający refleksje Janiny Ochojskiej odnośnie swojej działalności oraz plany najbliższej działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, „Spojrzenia”, nr 4/2001 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Szmidt, Jacek, 1995-04-13 - 1995-04-20, Wywiad prasowy Jacka Szmidta z Janiną Ochojską pt. „Świecę blaskiem odbitym. Rozmowa z Janiną Ochojską”, dotyczący działalności humanitarnej Janiny Ochojskiej, „Gazeta Montreal-Ottawa” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Łopatyński, Sławomir, 1994-04-16, Wywiad prasowy Sławomira Łopatyńskiego z Janiną Ochojską pt. „Kierowcom pokazuję gwiazdy. Najpierw dostawała listy z groźbami, teraz ludzie jej dziękują”, „Gazeta Wyborcza. Gazeta Regionalna”, nr 89 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nalewajko Arleta, 1995-11-17 - 1995-11-19, Wywiad prasowy Arlety Nalewajko pt. „Nie poświęcam się. Rozmowa z Janiną Ochojską, prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej”, dotyczący działalności humanitarnej Janiny Ochojskiej i Polskiej Akcji Humanitarnej, „Kurier Szczeciński”, nr 224 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Waś, Beata, 2003-04-28, Wywiad prasowy Beaty Waś z Janiną Ochojską pt. „Nie dopadła mnie rutyna. Nasza rozmowa. Janina Ochojska w Kortowie”, dotyczący działalności Janiny Ochojskiej, „Gazeta Olsztyńska”, nr 99 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szmidt, Jacek, 1995-03, Wywiad prasowy pt. „Świecę odbitym światłem. Z Kobietą Roku ’94, szefową fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiną Ochojską, rozmawia Jacek Szmidt”, dotyczący działalności humanitarnej Janiny Ochojskiej, „Twój Styl”, nr 3 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Samborski,Krzysztof, 1995-07-05, Wywiad prasowy Krzysztofa Samborskiego pt. „Karawana z Lechistanu. Wywiad z Janiną Ochojską, prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej”, „Dziennik Polski”, nr 152 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl