English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.06 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: dyplom Gratia Maior
Found : 6803
View:
1. 

Ochojska, Janina, 1997-12-08, Pismo Janiny Ochojskiej do Gabinetu Wojewody Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z podziękowaniem za przyznanie jej Dyplomu Gratia Maior za działalność w ramach akcji przeciwpowodziowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Filipiuk, Piotr, 1997-11, Pismo Piotra Filipiuka, Dyrektora Gabinetu Wojewody Zielonogórskiego do Janiny Ochojskiej w sprawie przyznanie jej Dyplomu Gratia Maior za działalność w ramach akcji przeciwpowodziowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/20 Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2002”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/35 Materiały reklamowe i informacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej – foldery, ulotki, plakaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl