English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.10 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: Kobieta Europy
Found : 6781
View:
1. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1993-12-04-1993-12-05, Informacja prasowa pt. „Janina Ochojska Kobietą Europy 1994” o przyznaniu Janinie Ochojskiej tytułu Kobiety Europy, opublikowana w czasopiśmie „Głos Szczeciński”, nr 283 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1993-12-06, Informacja prasowa pt. „J. Ochojska «Kobietą Europy»”, dotycząca przyznania Janinie Ochojskiej tytułu Kobiety Europy, opublikowana w czasopiśmie „Słowo”, nr 222 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1993-12-06, Informacja prasowa pt. „Kobieta Europy” z cytatem oświadczenia Janiny Ochojskiej, uhonorowanej tytułem Kobiety Europy, opublikowana w dzienniku „Dziennik Polski”, nr 282 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Informacja o działalności Janiny Ochojskiej pt. „La Femme de l’Europe. Mme Janina Ochojska”, zawierająca również informacje o innych kandydatkach do nagrody Kobiety Europy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Goethals, Nancy, 1993-10-14, Pismo Nancy Goethals, pracującej w sekretariacie biura nagrody Kobiety Europy do prezesa konkursu Kobiety Europy, dotyczące konkursu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Geremek, Bronisław, 1993-10-22, Gratulacje Bronisława Geremka dla Janiny Ochojskiej z okazji jej sukcesu w konkursie Kobieta Europy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ejsmond, Jacek, 1993-11-19, Pismo (wydruk faksu) Jacka Ejsmonda, dyrektora programu III Polskiego Radia z gratulacjami dla Janiny Ochojskiej z okazji jej sukcesu w konkursie Kobieta Europy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1993-10-16 - 1993-10-17, Informacja prasowa pt. „Kobieta europejska”, dotycząca kandydatury Janiny Ochojskiej w ramach Konkursu na Nagrodę Kobiety Europy, opublikowana w dzienniku "Trybuna", nr 243 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, brak daty, Sylwetki laureatek do Nagrody Kobiety Europy ’94 z poszczególnych krajów europejskich, w tym tekst poświęcony Janinie Ochojskiej – informacja dotycząca jej działalności i cytat jej wypowiedzi na temat integracji europejskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1993, Zaproszenie na uroczystość w Warszawie w dniu 21 X 1993, związaną z ogłoszeniem wyników wyborów polskiej laureatki do nagrody Kobiety Europy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1993-12-02 - 1993-12-05, Lista uczestniczek Dni Europejskich w ramach uroczystości przyznania nagrody Kobiety Europy ’94 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl