English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.28 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: Pax Christi International Peace Award 1994 r.
Found : 5687
View:
1. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1994, Broszura informacyjna pt. „Pax Christi. What it is. What it does”, poświęcona działalności organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, [1995], Treść wystąpienia Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej nagrody organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, [1995], Treść wystąpienia Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej nagrody organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, [1995], Treść wystąpienia Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej nagrody organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995-06-11, Artykuł prasowy pt. „Janina Ochojska”, zawierający sylwetkę Janiny Ochojskiej oraz informację o przyznaniu jej nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi International - Pax Christi International Peace Award, opublikowany w tygodniku „Wprost”, nr 24 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, brak daty, Broszura pt. „Serviteurs de la Paix (II). Les lauréats du Prix de la Paix de Pax Christi”, poświęcona laureatom nagrody organizacji Pax Christi oraz zawierająca treść ich wystąpień [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1995-05-25, Informacja prasowa pt. „Katolicy Ochojskiej" o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody Pax Christi International Peace Award, opublikowana w dzienniku „Gazeta Wyborcza”, nr 120 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „J. Ochojska odebrała nagrodę Pax Christi” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Głos Wielkopolski”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Rzeczpospolita”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Słowo”, nr 102 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Pax Christi dla Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czaspoiśmie „Gazeta Krakowska”, nr 122 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl