English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.29 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: Pax Christi International Peace Award 1995 r.
Found : 6598
View:
1. 

brak autora, 1995-06-11, Artykuł prasowy pt. „Janina Ochojska”, zawierający sylwetkę Janiny Ochojskiej oraz informację o przyznaniu jej nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi International - Pax Christi International Peace Award, opublikowany w tygodniku „Wprost”, nr 24 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1995-05-25, Informacja prasowa pt. „Katolicy Ochojskiej" o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody Pax Christi International Peace Award, opublikowana w dzienniku „Gazeta Wyborcza”, nr 120 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, [1995], Treść wystąpienia Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej nagrody organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, [1995], Treść wystąpienia Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej nagrody organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, [1995], Treść wystąpienia Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej nagrody organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „J. Ochojska odebrała nagrodę Pax Christi” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Głos Wielkopolski”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Rzeczpospolita”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Słowo”, nr 102 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Pax Christi dla Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czaspoiśmie „Gazeta Krakowska”, nr 122 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Pax Christi dla Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Pomorska”, nr 122 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Lubuska”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1995-05-29, Artykuł prasowy pt. „«Każdy może pomóc potrzebującym». Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej”, zawierający informacje o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowany w czasopiśmie „Kurier Szczeciński”, nr 103

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Głos Szczeciński”, nr 124 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1995-05-31, Informacja prasowa pt. „Pax Christi Ochojskiej" o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Współczesna”, nr 104 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1994, Broszura informacyjna pt. „Pax Christi. What it is. What it does”, poświęcona działalności organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl