English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.33 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: „Uroda Duszy 2000” magazynu Uroda
Found : 6730
View:
1. 

Szewczyk, Beata, 2001-04, Artykuł prasowy zawierający informację o wyróżnieniu Janiny Ochojskiej nagrodą magazynu „Uroda” - Uroda Duszy 2000, opublikowany w czasopiśmie „Uroda”, nr 4 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Krynicka, Barbara, 2000-07-24, List do redakcji czasopisma „Uroda”, z propozycją przyznania wyróżnienia „Uroda Duszy” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Tomasiak, Teresa, 2000-07-[13], Kartka pocztowa do redakcji czasopisma „Uroda”, z propozycją przyznania nagrody „Uroda Duszy” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Nogła, Katarzyna, 2000-07-[13], Kartka pocztowa do redakcji czasopisma „Uroda”, z propozycją przyznania nagrody „Uroda Duszy” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Grabowska, Jolanta, 2000-08-22, List do redakcji czasopisma „Uroda”, z propozycją przyznania nagrody „Uroda Duszy” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zięba, Jolanta, 2000-12-[18], Kartka do redakcji czasopisma „Uroda”, z propozycją przyznania nagrody „Uroda Duszy” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Święch, Grażyna, 2000-09-[19], List do redakcji czasopisma „Uroda”, z propozycją przyznania nagrody „Uroda Duszy” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Owczarzak, Alicja, 2001-01-13, List do redakcji czasopisma „Uroda”, z propozycją przyznania nagrody „Uroda Duszy” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Obal, Mariola, 2001-01-17, List do redakcji czasopisma „Uroda”, z propozycją przyznania nagrody „Uroda Duszy” dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Piwowarska, Longina, 2001-01-12, List do redakcji czasopisma „Uroda”, z propozycją głosowania na Janinę Ochojską w konkursie „Uroda Duszy” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl