English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/07.03 Dokumentacja administracyjno-biurowa dotycząca otwarcia świetlicy środowiskowej
Found : 6880
View:
1. 

Piotrowska, Jolanta, 2000-03-20, Rekomendacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, dotycząca pozyskania środków na prowadzenie świetlicy środowiskowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, brak daty, Statut Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 2000-02-28, Informacje z Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi do Janiny Ochojskiej, dotyczące otwarcia drugiego lokalu przeznaczonego na świetlicę środowiskową [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Osada, Krystyna, 1998-02-25, Rekomendacja Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Łodzi, dotycząca działalności Fundacji Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Łodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Mroczek, Anna, 2000-03-21, Rekomendacja Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2000-05-19, Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych przez Biuro Regionalne Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Korbel, Anna, 2000-03-24, Wniosek Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2001-08-06, Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z dnia 6 sierpnia 2001 r., wraz z załączonym regulaminem organizacyjnym świetlicy środowiskowo- terapeutycznej prowadzonej przez Fundację Polska Akcja Humanitarna oraz statutem świetlicy środowiskowo- terapeut

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Stawiana, Anna, 1998-05-22, Protokół przekazania sprzętu komputerowego od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie dla Biura Regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Łodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1999-03-01, Pismo Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych do Prezydenta Miasta Łodzi Tadeusza Matusiaka, z prośbą o przyznanie środków budżetowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Korbel, Anna, 2001-01-30, Oferta Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi o przyznanie dotacji na zadanie prowadzenia świetlicy środowiskowej Polskiej Akcji Humanitarnej w okresie od 2 I do 31 XII 2001 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Stawiana, Anna, 1998-[02], Wniosek Fundacji Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Łodzi do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji czasu wolnego dzieci, wraz z załączonym kosztorysem przewidywanych kosztów r

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Stawiana, Anna, 1998-03-04, Wniosek Fundacji Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Łodzi, o przyznanie dotacji z puli Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Stawiana, Anna, Osada, Krystyna, 1997-04-14, Wniosek Fundacji Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Łodzi o dofinansowanie remontu i wyposażenia Świetlicy Środowiskowej w Łodzi, wraz z załączonym kosztorysem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Motoczyńska, Anna, 2000-07-24, Pismo Anny Motoczyńskiej z Fundacji Batorego do Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, z informacją o braku możliwości sfinansowania projektu „Całoroczny Integracyjny Program Pracy Świetlicy <>”, przysłanego na konkurs „Pomocna Społecznoś

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl