English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/07.08 Sprawozdania, raporty, plany działań pracy Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi
Found : 6918
View:
1. 

Stawiana, Anna, 1997-06-06, Informacje organizacyjne od Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi Anny Stawianej dla Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, [1997], Plan działania Biura Regionalnego PAH w Łodzi w 1997 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Stawiana, Anna, [1997], Sprawozdanie merytoryczne Biura Regionalnego Łodzi za 1997 rok [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1997-[01], Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego PAH w Łodzi od 1 do 20 stycznia 1997 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1996-[12], Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Stawiana, Anna, 1996-11-21, Plan działania Biura Regionalnego PAH w Łodzi w roku szkolnym 1996/97 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2000-05-11, Przewidywane wydatki Biura Regionalnego PAH w Łodzi w roku 2000 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stawiana, Anna, 1999-03-17, Sprawozdanie merytoryczne Biura Regionalnego w Łodzi za 1998 rok [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Stawiana, Anna, [1999], Rozliczenie finansowe za 1998 rok Biura Regionalnego PAH w Łodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Stawiana, Anna, 1996-10-24, Raport Anny Stawianej dotyczący pomocy udzielanej przez Polską Akcją Humanitarną- Biuro Regionalne w Łodzi na terenie Łodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Stawiana, Anna, 1996-[08], Sprawozdanie z działalności Biura PAH w Łodzi w miesiącach lipcu i sierpniu 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Korbel, Anna, 2000-01-07, Planowane akcje biura PAH w Łodzi w roku 2000 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[Majchrzak], Bożena, 1994-07-08, Sprawozdanie z działalności łódzkiej filii Fundacji EquiLibre w okresie od 1 I 1994 do 30 VI 1994 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Majchrzak, Bożena, 1994-12-08, Sprawozdanie z działalności łódzkiej filii Fundacji EquiLibre w okresie od 1 VII 1994 do 31 XII 1994 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Stawiana, Anna, [1999], Sprawozdanie ze zbiórek pieniędzy i darów w 1998 r. przez Biuro Regionalne w Łodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl