English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/11.01 Komunikaty, apele, informacje organizatorów, sprawozdania Fundacji Polska Akcja Humanitarna
Found : 6803
View:
1. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rezunow, Aleksandra, 1998-01-12, Sprawozdanie z akcji III Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu i Paczka świąteczna dla Polaków w Kazachstanie w 1997 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1997-11-12, Informacja Polskiej Akcji Humanitarnej o akcji Paczka Świąteczna dla Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995-12-27, Komunikat Fundacji Polska Akcja Humanitarna o odlocie grupy 83 pielgrzymów do Kazachstanu w dniu 27 XII 1995 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1996, Informacja prasowa Fundacji Polska Akcja Humanitarna pt. „Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1995-12-11, Komunikat Fundacji Polska Akcja Humanitarna, dotyczący organizacji oraz wsparcia finansowego Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ochojska, Janina, 1996, Ogłoszenie prasowe Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna o akcji pomocy Polakom z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ochojska, Janina, 1996-11-14, Komunikat Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna, dotyczący organizacji akcji na rzecz Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1996, Informacje dla rodzin przyjmujących pielgrzymów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1996-02, Informacja prasowa Fundacji Polska Akcja Humanitarna pt. „Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu”, „Gazeta Wyborcza” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Turek, Wojciech, 1995-12-05, List Wojciecha Turka do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, w sprawie przyjęcia pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1996-12-03, Pokwitowanie wpłaty dokonanej przez Ewę Domańską Mozgal dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna, w celu pomocy Polakom z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, brak daty, Ankieta informacyjna dla osób pragnących przyjąć gościa z Kazachstanu. Ankieta wypełniona przez Bronisławę Wiśniewską [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl