English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/11.03 Korespondencja z 36 Specjalnym Pułkiem Lotnictwa Transportowego
Found : 6584
View:
1. 

brak autora, 1997-11-25, Plan trasy i terminu lotu wycieczki-pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski, opracowany przez 36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1997-11-25, Kosztorys dotyczący lotu samolotu TU 154 M. na trasie: Warszawa-Karaganda-Kraków-Warszawa, opracowany przez 36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Matuszczyk, Krzysztof, 1997-11-27, Pismo Zastępcy Dowódcy 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z informacją o warunkach do spełnienia w celu obniżenia kosztów lotu pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1997-12-01, Pismo Dowódcy 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z informacją o udostępnieniu samolotu z liczbą 90 miejsc [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Błażejczyk, Andrzej, 1997-12-29, Plany trasy i terminu lotu: Warszawa-Karaganda-Warszawa, w dwóch wariantach opracowane przez Majora Inżyniera Nawigacji 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego dla Prezesa i Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej i Aleksandry Rezuno

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Gumowski, Marek, 1995-11-14, Pismo Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Gumowskiego do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z informacją o wyrażeniu zgody Szefa Urzędu Rady Ministrów Marka Borowskiego na wykorzystanie samolotu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl