English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/11.07 Zwroty kosztów poniesionych przez pielgrzymów
Found : 6654
View:
1. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, [1998], Lista wypłat dla pielgrzymów z Kazachstanu, tytułem zwrotu kosztów dokumentów, transportu indywidualnego i kieszonkowego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1998, Pokwitowanie Otylii Michałowskiej odbioru kwoty 100 dolarów od Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Aleksandry Rezunow za 58 Pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, [1998], Lista zwrotów kosztów dla uczestników III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Lewkowski, A., 1995-12-18, Pismo Prezesa Stowarzyszenia Polaków „Więź” A. Lewkowskiego do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z informacją o wydatkach poniesionych przez pielgrzymów z Ałmaty w związku z wyjazdem do Polski oraz z prośbą o zwrot kosztów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1996], Spis osób oraz kosztów na sumę 30220 tenge, zatwierdzony przez urzędnika inspektora Oddziału wiz i registracji Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl