English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/11.08 Podziękowania dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna od pielgrzymów z Kazachstanu za organizację pielgrzymki do Polski
Found : 6689
View:
1. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zagurowska, Gertruda, 1997-02-10, Podziękowania ze Stowarzyszenia Polaków z Kazachstanu w imieniu Pielgrzymów dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Hennel, Józefa, 1998-01-23, List do Beaty Gospodarek z Polskiej Akcji Humanitarnej, zawierający spostrzeżenia i refleksje dotyczące pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Boczoń, Tadeusz, 1998-01-26, List do Członków Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z podziękowaniem za zorganizowanie pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Żylińska, Józefa, 1998-04-14, List do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z wyrazami uznania za zorganizowanie pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zainczukowska, Antonina, 1998-01-02, Podziękowania dla Reginy Zwierowicz, za gościnę w dniach 22 grudnia 1997 - 2 stycznia 1998 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Woronina, Julia, 1997-01-05, Podziękowania od Zrzeszenia Polaków Obwodu Pawłodarskiego „Polonia” dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dobrożańska, Zifirina, brak daty, List z podziękowaniami dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna za okazaną pomoc i zainteresowanie Polakom z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ragalski, Jan, 1997-02-10, Podziękowania od w imieniu Związku Polaków w Kazachstanie i grupy Polaków z Kazachstanu dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1998-01-07, Podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia „Polonia” w Karagandzie dla Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, za zorganizowanie pielgrzymki z Kazachstanu do Polski [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rezunow, Aleksandra, 1997-02-12, Pismo Członka Zarządu ds. Kazachstanu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Krystyny Barczak-Ratajczak, z podziękowaniem za otrzymany list wraz z załącznikiem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dermanowska, Stanisława, 1997, Kartka do Janiny Ochojskiej, z wyrazami wdzięczności za umożliwienie pobytu w ojczyźnie w dniach 19 grudnia 1996 – 2 stycznia 1997 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Gawęcki, Marek, 1995-12-29, Pismo Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty Marka Gawęckiego do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z podziękowaniem za organizację pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl