English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/12.02 Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom” w Bytomiu Odrzańskim
Found : 6986
View:
1. 

Strzyżykowski, Ireneusz, 1997-12-31, Pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Pomocy Dzieciom” w Bytomiu Odrzańskim do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z prośbą o dotację na zakup palnika wraz z osprzętem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1998-01-15, Umowa zawarta w dniu 15 I 1998 r. pomiędzy Fundacją Polska Akcja Humanitarna a Stowarzyszeniem „Pomocy Dzieciom”, dotycząca pomocy finansowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Skrobacz, Wiesław, 1997-12-29, Informacja Sekretarza Gminy Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim dla Stowarzyszenia „Pomocy Dzieciom”, o doznaniu szkody majątkowej przez budynek użytkowany przez Stowarzyszenie „Promocja” przy ul. Nowe Miasto 41 w Bytomiu Odrzańskim, w wyniku powodzi w lipcu i sierp

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Strzyżykowski, Ireneusz, 1998-03-12, Pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Pomocy Dzieciom” w Bytomiu Odrzańskim do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z podziękowaniem za udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1998-01-19, Polecenie przelewu bankowego Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla Stowarzyszenia „Pomocy Dzieciom” w Bytomiu Odrzańskim [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1997-11-07, Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze o wpisaniu do rejestru stowarzyszeń zmiany siedziby Stowarzyszenia „Pomocy Dzieciom” w Bytomiu Odrzańskim [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Strzyżykowski, Ireneusz, 1997-11-13, Pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Promocja” i Stowarzyszenia „Pomocy Dzieciom” w Bytomiu Odrzańskim do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z prośbą o dotację na zakup palnika olejowego z osprzętem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1997-[11], Kosztorys zamienny na wykonanie ogrzewania olejowego, opracowany przez IZO-EKO-CENTRUM Sp. z o.o. w Ostrzeszowie dla Fundacji „Promocja” w Bytomiu Odrzańskim [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl