English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/12.05 Stowarzyszenie Powodzian Gminy Lubsza
Found : 6961
View:
1. 

brak autora, 1998-01-30, Pismo Stowarzyszenia Powodzian Gminy Lubsza do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z prośbą o możliwość sfinansowania komputera z drukarką i telefaks [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pawłowicz, Andrzej, 1998-04-03, Potwierdzenie Przedstawiciela Stowarzyszenia Powodzian Gminy Lubsza odbioru darowizny drukarki igłowej, przekazanej przez Fundację Polska Akcja Humanitarna za pośrednictwem poczty kurierskiej SERVISCO w dniu 20 III 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gruca, Grzegorz, 1998-03-16, Wiadomość-faks od Dyrektora Biura Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Stowarzyszenia Powodzian Gminy Lubsza, z informacją o możliwości przekazania drukarki igłowej pocztą kurierską [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1998-03-30, Pismo Zarządu Stowarzyszenia Powodzian Gminy Lubsza do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z podziękowaniem za przesłaną drukarkę oraz z prośbą o przyznanie nieodpłatnie komputera [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1998-03-18, List przewozowy poczty kurierskiej SERVISCO potwierdzający nadanie przesyłki zawierającej drukarkę dla Stowarzyszenia Powodzian Gminy Lubsza [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl