English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/12.11 Zespół Szkół Mechanicznych w Wadowicach
Found : 6983
View:
1. 

Putka, Mieczysław, 1997-07-10, Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Wadowicach do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, dotyczące programu Polskiej Akcji Humanitarnej pomocy powodzianom z Zespołu Szkół Mechanicznych w Wadowicach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Mitoraj, Stanisław, 1997-07-30, Informacja o stanie zniszczenia obiektu oświatowego, spowodowanego przez powódź w lipcu 1997 r., opracowana przez Kierownika Administracyjno-Gospodarczego Zespołu Szkół Mechanicznych w Wadowicach Stanisława Mitoraja, wraz z załączonym wykazem strat poniesionych w Zesp

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Almert, Halina, 1997-10-01, Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Wadowicach, o wznowieniu z dniem 6 X 1997 r. działalności Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą w Wadowicach z siedzibą w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Wadowicach oraz powierzeniu kierownictwa Ośrodka kuratorowi zawodowem

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zawierucha, Krystyna, 1997-10-22, Pismo z Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą przy Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Wadowicach do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, dotyczące uzupełnienia wniosku, wraz z załącznikami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1997-09-10, Zaświadczenie Sądu Rejonowego w Wadowicach o posiadaniu rachunku w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie, oddział Wadowice [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ochojska, Janina, 1997-09-17, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Mieczysława Putka, z prośbą o dokładne przedstawienie strat Ośrodka, kosztorysu prac remontowych i zakupu potrzebnego sprzętu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rezunow, Aleksandra, 1997-10-30, Pismo Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Krystyny Zawieruchy z Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą przy Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Wadowicach, z załączoną umową z dnia 30 X 1997 r. dotyczącą przekazania Kuratorskiemu Ośrodkowi Prac

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Habrzyk-Szymańska, Dorota, 1997-10-22, Pismo Kuratora zawodowego dla nieletnich do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, dotyczące programu pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej powodzianom z Zespołu Szkół Mechanicznych w Wadowicach, wraz z załączonym protokołem z dnia 7 VIII 1997 r. z oceny stanu technic

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zawierucha, Krystyna, 1997-12-10, Rozliczenie z pomocy finansowej otrzymanej w listopadzie 1997 r., przygotowane przez Krystynę Zawieruchę z Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą w Wadowicach dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna, wraz z załączonymi rachunkami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rezunow, Aleksandra, 1997-[10], Notatka informująca o przekazaniu wiadomości w dniu 20 X 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1997-10-24, Notatka z prośbą o pieniądze na materiały na wykonanie podłogi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl