English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/12.13 Stowarzyszenie Młodzieżowe ONE NIGHT przy ASSA – Autorskiej Szkole Samorozwoju we Wrocławiu
Found : 5689
View:
1. 

brak autora, brak daty, Statut Stowarzyszenia Młodzieżowego ONE NIGHT przy ASSA- Autorskiej Szkole Samorozwoju we Wrocławiu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, brak daty, Informacje Zarządu Stowarzyszenia Młodzieżowego ONE NIGHT przy ASSA - Autorskiej Szkole Samorozwoju we Wrocławiu, dotyczące prowadzonej działalności [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1998-[01], Pismo Zarządu Stowarzyszenia Młodzieżowego ONE NIGHT przy ASSA - Autorskiej Szkole Samorozwoju we Wrocławiu do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, z informacjami dotyczącymi Stowarzyszenia oraz z prośbą o pomoc finansową na kontynuowanie działalności [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dąbrowski, Adam, 1998-01-15, Pismo Dyrektora Autorskiej Szkoły Samorozwoju ASSA we Wrocławiu do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, potwierdzające istnienie Stowarzyszenia Młodzieżowego ONE NIGHT [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Grzyb, Sebastian, 1998-01-23, Pismo Prezesa Stowarzyszenia Młodzieżowego ONE NIGHT przy ASSA - Autorskiej Szkole Samorozwoju we Wrocławiu do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z informacją o zniszczeniach po powodzi w lipcu 1997 r. oraz z prośbą o pomoc finansową na

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Grzyb, Sebastian, 1998-01-16, Pismo Prezesa Stowarzyszenia Młodzieżowego ONE NIGHT przy Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA we Wrocławiu do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z prośbą o pomoc w urządzeniu gabinetów oraz opłacenie transportu materiałów informacyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ochojska, Janina, 1998-01-16, Wiadomość-faks od Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Prezesa Stowarzyszenia Młodzieżowego ONE NIGHT przy ASSA - Autorskiej Szkole Samorozwoju we Wrocławiu Sebastiana Grzyba, w sprawie zniszczeń sprzętu po powodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rezunow, Aleksandra, 1998-05-18, Pismo Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Stowarzyszenia Młodzieżowego ONE NIGHT przy ASSA- Autorskiej Szkole Samorozwoju we Wrocławiu, z protokołem przekazania w formie darowizny sprzętu komputerowego w ramach pomocy powodzianom [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[Hernas], Zbigniew, 1998-01-16, Opinia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach dotycząca ucznia Sebastiana Grzyba [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl