English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/12.14 Policealne Studium Zawodowe Copernicus Stowarzyszenia Oświatowców Polskich we Wrocławiu
Found : 5785
View:
1. 

brak autora, 1997, Zgłoszenie Policealnego Studium Zawodowego COPERNICUS we Wrocławiu do I Inspektoratu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. we Wrocławiu o poniesionych stratach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1998-07-30, Polecenie przelewu bankowego od Stowarzyszenia Oświatowców Polskich COPERNICUS we Wrocławiu dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kostrzewa, Ewa, 1998-07-22, Pismo Dyrektora Policealnego Studium Zawodowego COPERNICUS we Wrocławiu do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, dotyczące realizacji umowy zawartej w dniu 3 XII 1997 r. o pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi, wraz z załącznikami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kostrzewa, Ewa, 1997-[11], Pismo Dyrektora Policealnego Studium Zawodowego COPERNICUS we Wrocławiu do Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Aleksandry Rezunow, z załącznikami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kostrzewa, Ewa, 1997-11-04, Pismo Dyrektora Policealnego Studium Zawodowego COPERNICUS we Wrocławiu do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z prośbą o wsparcie finansowe oraz z załączonym kosztorysem wyposażenia sali do ćwiczeń rehabilitacyjnych, siłowych i rekreacyjn

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1997-08-13, Protokół szkody w budynku Policealnego Studium Zawodowego COPERNICUS we Wrocławiu, sporządzony przez I Inspektorat Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. we Wrocławiu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, [1997], Przedmiar robót remontowych po powodzi w budynku Policealnego Studium Zawodowego COPERNICUS we Wrocławiu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1997-08-12, Protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Policealnym Studium Zawodowym COPERNICUS we Wrocławiu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Grzywiński, Andrzej, 1997-08-25, Kosztorys robót remontowych po zalaniu budynku Policealnego Studium Zawodowego COPERNICUS we Wrocławiu, sporządzony przez Technika Budowlanego. Do kosztorysu załączone rysunki rzutów piwnic w Policealnym Studium Zawodowym COPERNICUS we Wrocławiu, wykonane IV i V 1997

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1997-08-08, Protokół sporządzony w dniu 8 VIII 1997 r. na okoliczność zniszczenia wyposażenia i sprzętu przez wody powodziowe (zalanie pomieszczeń przyziemia Studium) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rezunow, Aleksandra, 1997-12-03, Pismo Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Dyrektora Policealnego Studium Zawodowego COPERNICUS we Wrocławiu Ewy Kostrzewy, z załączona umową z dnia 3 XII 1997 r. pomiędzy Fundacją Polska Akcja Humanitarna a Zarządem Głównym Stowarzyszenia Oświatowców

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Maszewski, Bogumił, 1997-08-27, Pismo Prezesa Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z załączonym pismem Dyrektora Policealnego Studium Zawodowego COPERNICUS we Wrocławiu Ewy Kostrzewy do Wrocławskiej Rady Osó

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl