English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/12.16 Rodzinny Dom Dziecka Wandy Popińskiej we Wrocławiu
Found : 6973
View:
1. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Maszewski, Bogumił, 1997-08-16, Pismo Prezesa Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, wraz z prośbą Wandy Popińskiej prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka we Wrocławiu, o pomoc w pokryciu strat wskutek powodzi oraz załącznikami

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[Hareźlak], Włodzimierz, 1996-12-09, Zaświadczenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego we Wrocławiu o przeniesieniu Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Litewskiej 72/1 do prywatnego domu Wandy Popińskiej przy ul. Kukułczej 12, w celu poprawy warunków życia wychowanków i stworzenia pokolenioweg

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1997-10-31, Rachunek uproszczony nr 42/97 wystawiony przez STUDIO DOM 2000 we Wrocławiu dla Rodzinnego Domu Dziecka Wandy Popińskiej, za wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku przy ulicy Kukułczej 12 we Wrocławiu, w celu likwidacji skutków powodzi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Popińska, Wanda, 1997-[07], Pismo Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 we Wrocławiu do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z prośbą o pomoc finansową [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/20 Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2002”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl